Ochrana objektov stacionárnou strážnou službou
– je vykonávaná formou nepretržitej prítomnosti bezpečnostných pracovníkov v príslušnom objekte, jeho obhliadaním a nepretržitom sledovaní. Ochrana objektov môže byť v prípade záujmu zákazníka zaisťovaná aj cvičenými strážnymi psami. Stacionárnu strážnu službu je možné využiť aj na zabezpečovanie poriadku na verejných podujatiach.

Ochrana objektov mobilnou strážnou hliadkou
– pozostáva z pravidelných, resp. nepravidelných obhliadok chránených objektov v rámci stanoveného územia vymedzeného jednotlivými chránenými objektmi. V prípade narušenia objektu zabezpečujú motorizovaní pracovníci mobilnej hliadky jeho adekvátnu represívnu ochranu.

  • Stráženie objektov a priestorov nepretržitou službou.
  • Stráženie službou na vrátnici, pochôdzky, kontroly vstupu a výstupu osôb, kontroly vjazdu a výjazdu vozidiel, kľúčový režim
  • Stráženie stavieb a strojového zariadenia (z vlastného pevného stanovišťa)
  • Ochrana objektov a priestorov v pracovnej a mimopracovnej dobe organizácie
  • Ochrana tovaru v obchodoch a skladoch
  • Stráženie bez pevného stanovišta, možno aj intervalovo v daný deň, alebo iba v určitých dňoch