Fyzická prítomnosť bezpečnostnej služby výrazne znižuje riziko poškadenia alebo odcudzenia majetku. Vieme zabezpečiť malé, stredné a veľké objekty, haly, výrobné a prevádzkové priestory. Špecializujeme sa na poskytovanie bezpečnostných služieb a bezpečnostných riešení šitých na mieru pre našich zákazníkov.

Aby sme vytvorili to najvhodnejšie bezpečnostné riešenie, a tým zaistili optimálnu úroveň bezpečnosti u našich klientov, spracujeme bezpečnostné plány a postupy na základe analýzy rizík a analýzy Vašich bezpečnostných potrieb. Následne kombinujeme rôzne druhy bezpečnostných technológií s činnosťami stráženia, ktoré vykonávajú naši bezpečnostní pracovníci. Tým dosahujeme, že sa tieto základné časti navzájom dopĺňajú a poskytujú tak ideálny spôsob ochrany pre Vaš majetok.

Bezpečnosť Vášho majetku – naša práca…

Ochrana majetku
Zabezpečenie areálov
Bezpečnosť na verejných priestranstvách